Mahalle halkının köprü isyanı: Sırat Köprüsü’nden geçiyoruz