Tehlikeli köpeği olanlar dikkat!!!

7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 14/07/2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendi. tehlike arz eden köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaklandı. Bu kanuna aykırı davrananlara 11 bin TL. sokağa terk edenler 30 bin TL ceza uygulanarak hayvanlarına el konulacak.

PAYLAŞ
Dost Gazetesi - Sezgi Köktener

İçişleri Bakanlığı, Türkiye  Bilimsel  ve  Teknolojik  Araştırma  Kurumu,  veteriner  fakülteleri,  Türk  Veteriner  Hekimleri Birliği  ve  sivil  toplum  kuruluşu  temsilcilerinden  oluşturulan  komisyon  tarafından Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendi. Buna göre,  tehlike arz eden köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas  etmek,  sergilemek,  hediye  etmek  ve  bunların  ülkemize  girişini,  satışını  ve  reklamını  yapmak yasaklandı. Bu kanuna  aykırı davrananlara 11 bin TL ceza uygulanarak hayvanlarına el konulacak.
14.01.2022  tarihine  kadar  hayvanlarını  kısırlaştıran  ve  buna  dair  belgeyle  birlikte  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurarak  veri  tabanına  kayıt  ettirenler  hakkında  5199  sayılı  Kanunda  öngörülen  idari  yaptırım hükümleri uygulanmayacak.

14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilmiş Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio ırkı  köpeklerden,  14.07.2021 tarihinden  önce  gebe  kalmış  olanların  kısırlaştırma işlemi için hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenecek. Bu  Genelgenin  yürürlüğe  girmesinden  önce  gebe  kalmış  American  Staffordshire  Terrier  ve American Bully ırkı köpeklerin de kısırlaştırma işlemi için hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenecek. Bu  hayvanların  ölümü  halinde  Bakanlığa  bilgi  verilecek  ve  kayıttan  düşürülmesi  temin edilecek. Kısırlaştırılan  ve  kayıt  altına  alınan  bu  hayvanlar, kayıt belgesiz,  ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler  ile çocuk  oyun alanları ve parklarına sokulamayacak. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun  olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı,  Genelgenin yürürlüğe  girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacak. 
Belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilecek ve hayvanlara el konulacak ve hayvan,  konulabileceği  bakımevi  bulunan  en  yakın  belediye  tarafından  hayvan  bakımevine götürülecek. Söz  konusu  hayvanların  sahibi  olanlar,  hayvanlarını  en  yakın  bakımevine  bırakabilirler.  Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idarî para cezası verilecek. Yerel  yönetimler  tarafından  kurulan  hayvan  bakımevleri,  bu  madde  uyarınca  teslim  edilen hayvanları kabul etmek zorundalar.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN