Türk televizyonlarında şiddet içerikli görüntüler artıyor

T.C.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre izleyiciler Türk televizyonlarında şiddet içerikli görüntülerin arttığını düşünüyor.

PAYLAŞ
Türk televizyonlarında şiddet içerikli görüntüler artıyor
T.C.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre izleyiciler Türk televizyonlarında şiddet içerikli görüntülerin arttığını düşünüyor.
Dost Gazetesi - Vural Durmaz

T.C.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı televizyon yayınlarında şiddet araştırma kapsamında 15 yaş ve üzeri televizyon izleyen bireylerin televizyon yayınlarında çeşitli program türü içeriklerinde yer alan şiddet öğelerine yönelik izleyici yaklaşımlarının ortaya konulması amacı ile bir araştırma yaptı.Yapılan araştırma kapsamında her 10 katılımcıdan 8’i televizyon yayınlarında şiddet içeriğinin 5 yıl öncesine göre arttığını düşünüyor.Televizyon yayınlarında kadınların yüzde 85’i,erkeklerin yüzde 77.9 ‘u şiddet içerikli görüntülerin artış gösterdiğini düşünürken bu oran 65 yaş üzeri yaş grubunda yüzde 97,2 15-25 yaş grubunda ise yüzde 77.1 olarak tespit edilmiş.
EN FAZLA KADINA ŞİDDET RAHATSIZ EDİYOR
Aynı araştırmada televizyon yayınlarında en fazla rahatsız olunan şiddet görüntüsü yüzde 36.8 oranıyla kadına yönelik şiddet.Onu yüzde 35.1 oranla bebek ve çocuğa yönelik şiddet görüntüleri,yüzde 9,2 oranıyla engellilere yönelik şiddet görüntüleri ve yüzde 7,8 oranıyla yaşlılara yönelik şiddet görüntüleri takip ediyor. Aynı araştırma katılanlar içerisinde kadınların yüzde 4,8İ erkeklerin ise yüzde 36,7’i kadına yönelik şiddet görüntüsüne tahammül  edemediği ortaya çıktı.Katılımcılar arasında çocuk sahibi olanların ise bebeğe ve çocuğa şiddet görüntülerine tahammül edemedikleri tespit edilmiş..
CİNSEL  ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK
Yapılan araştırmada şiddet türleri olarak yapılan karşılaştırmada ise katılımcılar en fazla cinsel şiddet türünden rahatsız oluyor.Onu sırasıyla  fiziksel şiddet,ekonomik şiddet ve psikolojik şiddet takip ediyor.Cinsel şiddet hariç diğer şiddet türlerinden rahatsız olma düzeyinin çocuk sahibi olan bireylerde daha yüksek olduğu belirlenmiş.
HABERLERDE EN FAZLA CİNSEL ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ VAR
RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı tarafından televizyon izleyenler üzerinden yaptığı araştırmada televizyon izleyenlerin program türleri arasında en çok haberleri izlediğini tespit etmiş.Aynı araştırma haberleri izleyenlerin haberler içerisinde en fazla cinsel şiddet görüntü ve içeriklerinin yer aldığını düşündüğünü  ortaya koymuş.Araştırmaya katılanlar açık oturum,tartışma,kadın programları ve dizi filmlerde ise daha çok psikolojik şiddetin yer aldığını düşünüyor.Katılımcılar çizgi filmlerde ise fiziksel şiddet unsurlarının yer aldığını düşünüyor.Aynı zamanda izleyiciler dizi filmlerde en çok kadına yönelik şiddetin işlendiğini düşünüyorlar.Bu araştırma da aynı zamanda katılımcıların yaş oranı arttıkça kadına yönelik şiddetten rahatsız olma oranının da arttığı tespit edilmiş.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN