Menteşe Kent Konseyi, Yol üstü ücretli otopark uygulaması geri alınmalıdır

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 24.06.2020 tarihli ve 2020/5-194 sayılı kararı ile onaylanmış olan il geneli yol üstü araç park yeri uygulamasının yürürlüğe girmesine karşı vatandaştan tepkiler gelmeye devam ederken, Menteşe Kent Konseyi rapor oluşturdu.

PAYLAŞ

Menteşe kent konseyi tarafından oluşturulan raporda, “ Esasen 2008 yılından başlamak üzere ülke çapında birçok yerde benzer uygulamaların başlatıldığı, Yerel Mahkemeler ve Danıştay tarafından uygulamanın hukuka aykırılığı yönünde birçok karar verildiği, zaman içinde yapılan yönetmelik ve benzeri idari düzenlemelerle uygulamanın yasal altyapısının hazırlandığı bilinmektedir. Ancak konuya ilişkin yasallık tartışmasının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7 ve 9. Maddeleri ve 30340 sayılı Otopark Yönetmeliği Hükümleri ile sınırlandırılarak yürütülmesi sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir. Anılan hükümler itibarı ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin konu ile ilgili karar alma yetkisine sahip olduğu açıktır. Ancak; yasal ve idari düzenleme ile bu konuda yetki tanınmış olması bir uygulama zorunluluğu yaratmadığı gibi, kent yönetimine ilişkin mevzuatın kalanını göz ardı etmeyi de haklı çıkarmamaktadır. Otopark ihtiyacının kent yaşamı açısından yaşamsal önemde olduğu, kentte ulaşım ve yerleşimin doğrudan sonucu olduğu bilinmektedir. Nitekim bu gerçeklikten hareketle gerek İmar Kanunu, gerek Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve gerekse de yürürlükteki Otopark yönetmeliğinin 4. ve 12. maddeleri kent merkezinde yapılacak yapılar için belediyelere otopark bedeli alma olanağı yaratmakta, mevzuat bu bedellerin erişilebilir genel ve bölgesel otoparklar yapımında kullanılmasını dayatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
“TİCARİ FAALİYET YÜRÜTEN HEMŞERİLERİMİZ İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR”
Menteşe kent konseyi raporunun devamında şu ifadeler kullanıldı; “Anılan Yönetmelikte 25/03/2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 31434 sayılı Yönetmelikle değişiklik yapılarak “Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının ilgili idarece karşılanması zorunludur. İdarelerce bedel alınmış olan parseller için bölge otoparkları ruhsat tarihinden itibaren en geç 3 yıl içinde tamamlanmak zorundadır” hükmü de getirilmiştir. Bu kapsamda Menteşe İlçemizde de uzun yıllardır inşa edilen yapılardan otopark bedellerinin tahsil edildiği bilinmektedir. Kent yaşamı ve kent içi erişim olanakları açısından bu kadar belirleyici bir konunun sadece “yetki hükmüne” dayanılarak tartışılması, konuya ilişkin diğer mevzuatın ve yerleşik uygulamanın görmezden gelinmesi sorunun kaynaklarından biridir. Öte yandan yapılan işleme ilişkin yetki yönünden yasal dayanağın bulunmasının, bu konudaki idari işlemlerin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağı da açıktır. Menteşe İlçesi bakımından uygulamanın kapsadığı alanın yoğun yerleşim ve ticari alanları kapsadığı bilinmektedir. Bu alanda oturan ve ticari faaliyet yürüten hemşerilerimizin otopark ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin hiçbir çalışma yapılmamış olması, konutuna ya da işyerine araçla gelecek insanların ücretlendirilen alanlar dışında otopark bulmak amacı ile trafik içinde seyirlerinin yaratacağı sıkışıklık gibi hususların mağduriyet oluşturacağı da açıktır. Yine uygulamaya konu tabelalarda çalışma gününün 7 gün olduğu, çalışma saatlerinin 08:00’da başlamak kaydıyla 22:00’a kadar uzun bir aralığı kapsadığı, bu itibarla mesai saatleri dışında ve hatta gece saatleri ve hafta sonu açısından dahi ücretlendirme sonucuna yol açabileceği değerlendirilmektedir.”

“HEMŞERİLİK HUKUKUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KAMUOYUNA YANSITILMADI”
Bu önemli konuda “hemşerilik hukukuna” aykırı bir şekilde kamuoyuna yansıtılmadan tartışılması, uygulamanın yarattığı sorununun büyüdüğünü belirten Menteşe Kent Konseyi raporu, “5393 sayılı belediye kanunu “Hemşerilik Hukuku” başlıklı 13. Maddesi “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir.  Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır” şeklindedir. Yerel yönetimler bakımından “şeffaflık” kavramı son yıllarda önemi giderek artan bir kavram olup, tüm seçilmişlerin başlıca taahhütlerindendir. Bu duruma rağmen bu kadar önemli bir konunun “hemşerilik hukukuna” aykırı bir şekilde kamuoyuna yansıtılmadan tartışılması, uygulamanın yarattığı sorunu büyütmüştür“ denildi.
Menteşe Kent konseyi tarafından oluşturulan raporun sonucunda, “Açıklanan sebeplerle yol üstü otopark uygulamasının mevcut hali ile meşru olmadığı, yerel yönetimde şeffaflık ilkesi ve hemşerilik hukuku kapsamında öncelikle kentte yaşayanların uygulamaya ilişkin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasının zorunlu olduğu açıktır. Kent yaşamı bakımından “otopark ihtiyacının” belirleyici önemde olduğu, Bu ihtiyacın karşılanmasının Belediye ve öncelikle Büyükşehir Belediyesine görev olarak yüklendiği, bu amaçla uzun yıllar boyunca inşa edilen yapılardan otopark bedellerinin tahsil edilmiş bulunduğu göz önünde tutulmalıdır. Yol üstü otopark alanlarının oluşturulduğu bölgelerde oturan ve ticaretle uğraşan hemşerilerimize uygun ve ulaşılabilir ücretsiz otopark alanı gösterilmeden gerçekleştirilen uygulama geri alınmalıdır” kararına alındı.

 

Dost Gazetesi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN