Sağlıkçılardan Zam Dayanışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının çıkışında pratisyen hekimlere ve uzman hekimlere zam yapılacağını açıklamasına tüm sağlık çalışanları tepki gösterdi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar yapılan zam açıklamasına tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı için tepki göstermek amacı ile hastane poliklinik kapısı önünde basın açıklaması yaptılar.

PAYLAŞ
Youtube Kanalı VİDEO
Dost Gazetesi - Dudu Hanım Canğara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının çıkışında pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimlere ise 5 bin lira zam yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Koca'nın da duyurduğu gelişme diğer sağlık çalışanların yanı sıra zam alan pratisyen ve uzman hekimlerinde tepkisine neden oldu. Tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan bu azam açıklamasına tepki gösteren sağlık çalışanları Fethiye Devlet hastanesi Poliklinik Kapısı önünde basın açıklaması yaptılar. Yapılan basın açıklamasına Muğla Tabipler Birliği, SES, Türk Sağlık Sen ve diğer sağlık sendikalarının üyeleri katıldılar.
Muğla Tabipler Birliği Fethiye Temsilcisi Dr:Selçuk Arda tarafından okunan basın açıklamasında “Sağlık ekip işidir. Ekibin her bireyi için insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz!
Dün hekim maaşları ve ek göstergesi için Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını dinledik. 
TBMM genel kurulunda kabul edilen Kanun ile emeklilik maaşlarına artış sağlanmış, uzman hekimlerin gösterge rakamı 17.000 den 40.000 e, uzman olmayanların 13.000 den 33.000 e yükseltilmiştir.
İkinci düzenleme ile de, Döner sermaye ek ödemelerinde eğitim görevlileri için en yüksek devlet memuru aylığının %410'un dan %770' ine uzmanlar için %335' ten %695' e pratisyen tabipler için de %180' den %450' ye arttırılmış, ödemeler sağlık bakanlığı bütçesinden garanti ödeme kapsamına alınmıştır. 
TTB’nin ve sendikamızın yıllarca yürüttüğü mücadelenin sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır. Bugün açıklanan sözlerin takipçisi olacağız. 
Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildi. 
Ancak; Sağlık Bakanının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da derinleştirmektedir.
Biz Sağlık Emekçileri farklı unvanlarda olsak da hizmeti beraber yürütmekteyiz.  Kimse ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır. Pandemi dönemi özellikle göstermiştir ki, tüm sağlık hizmeti veren Sağlık Emekçileri çalışmada, izin kullanmada “Sağlık Personeli” olarak değerlendirilip aynı kategoriye alınırken ödemelerde ayırım yapılmış olması kabul edilemez.
Biz Sağlık Emekçileri her türlü mücadeleyi birlikte sürdürmeye, alanda da iş yerinde de birlikte çalışmaya ve yan yana yürümeye devam edeceğiz. 
Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz.
Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın. 
Biz bu oyuna gelmeyeceğiz! Sağlık Ekip İşidir!
Hasta bakımını ve tedavisini yürüten hemşirenin, görüntüleme alanında çalışan radyoloji teknikerlerinin, her türlü tetkikleri çalışan laborantların, sağlık hizmeti üretiminde aktif rol alan hastabakıcıların, şoförün, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının emeğinin göz ardı edildiği, is barışını bozan ve ayrışmaya yol açan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bütün bu meslek gruplarının emeğinin yok sayıldığı bir sistemde sağlık hizmeti üretilemez.
Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine buradan bir kez daha sesleniyoruz! Hiçbir hak ve menfaatimizi korumayan hatta her geçen gün daha fazla mağdur eden örgütlerden desteğinizi çekin! Emeğimizi, haklarımızı hiç kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz “ifadeleri yer aldı.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN