Toplam Sağlık Harcaması 249 Milyar 932 Milyon Tl Olarak Gerçekleşti

Toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre $,3 artarak 249 milyar 932 milyon TL'ye yükseldi.

PAYLAŞ
Dost Gazetesi - Dudu Hanım Canğara

2020 yılı sağlık harcamaları istatistikleri yayınlandı. Buna göre toplam sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %24,3 artarak 249 milyar 932 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %26,3 artarak 198 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %17,3'lük bir artış oranı ile 51 milyar 869 milyon TL olarak tahmin edildi.
Toplam sağlık harcamasının %79,2'si genel devlet bütçesinden karşılandı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,0, merkezi devlet %27,6, hanehalkları %16,0, sigorta şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,1, mahalli idareler %0,7'lik bir paya sahip oldu.
Genel devlet ve özel sektöre göre toplam sağlık harcamasında ise, cari sağlık harcaması 233 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti. Cari sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %23,8 artarak 233 milyar 62 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar %31,9 artarak 16 milyar 870 milyon TL'ye ulaştı.
Toplam sağlık harcamasının %49,4'ü hastanelerde yapıldı. Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2020 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2020 yılında %49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla %25,2 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve %10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi.
Sağlık hizmeti sunucularına göre sağlık harcamalarında da, kişi başına sağlık harcaması 2 bin 997 TL olarak gerçekleşti. Kişi başına sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 TL iken, 2020 yılında %23,1 artarak 2 bin 997 TL'ye yükseldi.
Kişi başına sağlık harcaması, 2011-2020 yılları arasında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %5,0'ini oluşturdu. Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2019 yılında %4,7 iken, 2020 yılında %5,0 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020 yılında %4,6 olarak gerçekleşti.
Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı %16,0 oldu. Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre %19,3 artarak 40 milyar 105 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında %16,0 olarak gerçekleşti.
                                                                                                                                                                                                   


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN